Hverdagsmuseet - Søstedvej 19 - 5792 Årslev - 40221275 - else-marie@syssel.dk

Vognporten

Vi har fået en flot fjællevogn af Jørgen Hougaard, Pederstrup, og for at sikre dens fremtid, må vi igen have en vognport. Stedets gamle vognport lå umiddelbart øst for stuehuset sammen med hønsehuset. Begge dele var tjenlige til udskiftning og blev derfor revet ned for nogle år siden.

Den nye vognport kommer til at ligge, hvor ejendommens fjerde længe lå frem til 1947. Der vil også blive udstilling af vore mange gamle landbrugsredskaber, ligesom den gamle Ferguson 35 ligeledes kommer under tag.

Spærrene og de første lægter er oppe.
 
Undertaget er lagt, og der kan tages fat på gulvet.
 
 
 
Portåbningerne er tæt på at være klar til portene. Taget er ved at blive lagt, men arbejdet måtte desværre afbrydes, fordi de leverede tagplader ved et uheld ikke var de rigtige. Det er den slags, der kan ske. Vi har været glade for samarbejdet med leverandøren, der også har været en god hjælp i forbindelse med materialevalg m.m.
 
Væggene er nu beklædt med brædder og de to langvægge er forsynede med lister.
Museets store værktøjssamling placeres i den nye vognport og bliver på den måde langt mere overskuelig end den hidtil har været.
Der er trappeopgang til loftet, der fungerer som åbent arkivrum.