Hverdagsmuseet - Søstedvej 19 - 5792 Årslev - 40221275 - else-marie@syssel.dk

Huset i skoven

Vi er i gang med at bygge en erstatning for stedets gamle redskabshus, og det bliver til et spændende lille hus med god udstillings- og arkivplads og med plads til den administration, der altid følger med.
Det sidste blev aktualiseret af, at det sidste rum, i stuehuset, af mere privat karakter, blev inddraget til syrum og udstilling af dukker og symaskiner. Redskabshuset var oprindeligt et hønsehus, der blev bygget en gang i begyndelsen af tredserne. Det oprindelige hønsehus lå i den nordlige ende af hønsegården, der hvor skovhuset nu ligger, men der må have været et ønske om, at få det tættere på stuehuset, givetvis for at forenkle den daglige indsamling af æg..
Huset ligger i skovbrynet i den nordlige del af haven og taget er forlænget på nordsiden, så der opstår en overdækket veranda.

Skovhuset bygges som et samlesæt, og vil forholdsvist let kunne skilles ad og flyttes et hvilket som helst andet sted hen. Skulle vi få lyst til det, ville det hurtigt kunne skilles ad og transporteres på en lastbil til Småland, sydfrankrig eller hvorhen vi måtte ønske det. Det har vi nu ikke planer om, tværtimod.

Varmekilden blev ikke som planlagt et gammelt brændekomfur, men en mere moderne brændeovn og på den nordvendte veranda, blev der plads til et Jenny-komfur fra 50-erne.
Her kan der laves en kop kaffe, hvis det skulle blive aktuelt.
Huset bruges til administrative opgaver, og der udstilles og opbevares en stor del af museets samling af gamle computere samt en del radioer og båndoptagere. Den ældste radio er fra 30-erne og der er en del fra 60-erne og 70-erne fra Bang og Olufsen. I Skovhuset, der måske snarere burde hedde Hønsehuset, udstilles også mobiltelefoner og malerier.