Hverdagsmuseet - Søstedvej 19 - 5792 Årslev - 40221275 - else-marie@syssel.dk

Hej Else Marie. 

Jeg har en hel del gamle effekter fra min far og mor der er døde, de var fra Trunderup ved Kværndrup hvor de havde en gård på ca. 30 tønder land.
Jeg selv bor i Højby, jeg har sendt nogle filer med om det er noget i vil have, så vil jeg komme med det en dags tid der er selvfølgelig mere, men jeg ved ikke hvor meget i vil have.

 Mvh. Olav Egedal

Med denne E-mail kom vi i kontakt med Olav Egedal og hans søster Else og det førte med sig, at vores samlinger blev udvidet med adskillige spændende ting og sager.

Olav og Else

De to drenge på billedet er Peder og Oktar Egedal.
Peter er den ældste og far til Olav.
Tøjet i forgrunden har tilhørt Peder.

Blandt de andre ting ses på billederne en fint udskåret knagerække, en Knudsen symaskine og en hørskætte. Derudover ses et lille udvalg af det meget linned vi fik ved samme lejlighed. Nedenfor følger en beskrivelse af familien og gården i Trunderup skrevet af Olav Egedal. Baggrundsbilledet for denne side er et udsnit af det originale skøde.


 

 

 

Egemosegaard
Nørremose i Trunderup.

Jeg vil gerne skrive om Egemosegaard, som også kaldes Nørremose, det er området ca. 1 km nord for Trundeup Landsby, der kaldes det, to gårde og et husmandssted. Før den blev ”døbt” Egemosegård hed den bare Nørremose, som er en gammel slægtsgård, men er nu på fremmede hænder. Det var nemlig den anden gård ,der hed Nørremosegaard, og så var det tit, at posten gik forkert med breve, og så blev den ”døbt” om til Egemosegaard,

Min far Ernst Peder Nielsen Egedal overtog gården i 1949, han havde først et gartneri nede på Bøjden ved Horne land, som de købte i 1938, da han blev gift med min mor, Esther Nielsen senere Egedal da de blev gift. De blev gift d. 29. maj 1938 i Otterup Kirke, min mor er fra Tokkendrup ved Otterup. De drev så gartneriet indtil 1949 da de skulle overtage gården efter hans bror Oktar Egedal, som  havde haft den i nogle år, Før ham var det mine bedsteforældre Niels Søren Nielsen & Niels Sine Nielsen der havde gården. De overtog gården efter hans svigerforældre Peder Nielsen & Maren Johanne Nielsen. Det var Peder Nielsens forældre, Niels Pedersen & Maren Kjerstine Pedersen der havde Lindegaarden i Trunderup, som jorden blev udstykket fra -i 1877. der blev ca. 30 tønder land plus en lille skov og et moselod på Ikær mose. Der blev bygget en ny gård på udstykningen.

Min far og mor havde ikke nogen børn de første syv år de var gift, men så fik de en plejedatter Else, som hun hed, hun fik navnet efter hendes mor Else Jørgensen, som var søster til Esther Egedal, moderen døde ,da hun skulle have Else, og det var jo trange kår dengang, så faderen kunne ikke klare to børn alene, og det var jo også godt, når det kneb med at få børn, men så kom jeg jo alligevel den 27. juni 1944, Else er født den 9. oktober 1943, vi har altid gået som søskende, selv om vi i virkeligheden er fætter og kusine.

Vi flyttede så til Trunderup i 1949 fra Bøjden, og kom i Trunderup Friskole, hvor vi gik i samme klasse. Landbruget blev drevet med almindeligt landbrug ca. 10 køer plus en del svin høns m.m. vi fik ikke traktor før i 1959 en lille brugt grå Ferguson 31 fra 1953.

Men efterhånden som vores forældre blev ældre, kneb det jo med at klare arbejdet med gården, før havde de jo både pige og en karl til hjælp, men det kunne det jo ikke give til mere, og de var jo også blevet ældre, så blev jorden forpagtet ud til Mogens Jørgensen fra Kildemosegård i Trunderup indtil de solgte gården i 1982, hvor den kom på fremmede hænder, hvor de så flyttede på Stationsven 4 i Kværndrup, hvor min far Peder Egedal døde den 13. november 1995, 87 år gammel, min mor blev boende i huset indtil hun døde den 18. juni 2009, 94 år gammel.

Peder Egedal med selvbinderen, omkring 1955.

 

Olav Egedal

Niels & Maren Kjerstine Pedersen fra Lindegaarden i Trunderup. 

Peder & Maren Johanne
Nielsen fra Nørremose Egemosegaard

Niels Søren & Niels Signe Nielsen
fra Nørremose Egemosegaard.

Peder & Esther Egedal
fra Nørremose Egemosegaard.